REACTIVOS PARA MINERÍA

COLECTORES
Sulfato de Cobre
MODIFICADORES
down
ESPUMANTES
Carbón Activado CARBGOLD
RECUPERACIÓN Au-Ag